دسته: محصولات

  • افزودنی شبکه های اجتماعی ایرانی fs poster – وردپرس

    افزودنی ارسال مطالب و محصولات وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی با افزونه اف اس پُـستر به بله و ایتا متصل شوید FS Poster Iranian – Addon خرید از ژاکت خودکار ارسال خودکار مطالب و محصولات به شبکه‌های اجتماعی بله و ایتا ارسال خودکار بلافاصله بعد از ایجاد مطلب جدید در وردپرس یا محصول جدید…